رویگردانی اصولگرایان از احمدی نژاد و حمایت ضد انقلاب از او

"خبرگزاری انتخاب:

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در برآوردی از مجموعه مواضع اعلام شده از سوی محمود احمدی‌نژاد در مناظره‌‌های تلویزیونی و گفت‌وگوهای خبری‌اش، اظهار داشت: اصولگرایان نسبت به مواضع تخریبی ایشان آزرده و مایوس شده‌اند. 

حمیدرضا کاتوزیان با اشاره به حضورش در برخی جلسات گروه‌های اصولگرا طی یکی دو روزه گذشته، گفت: مجموعه کسانی که بنده به عنوان اصولگرا می‌شناسم از مواضع آقای احمدی‌نژاد آزرده شده‌اند. چرا که تخریب‌های صورت گرفته از ناحیه ایشان حساسیت بالایی را آفریده است که به تدریج تا پایان این هفته شاهد آثار سوء آن خواهیم بود.
وی در پاسخ به اینکه آیا آزردگی و یاس گروه‌های اصولگرا از احمدی‌نژاد منجر به شیفت آرا و حمایت‌های آنها از احمدی‌نژاد به کاندیدای دیگری خواهد شد یا نه؟، تصریح کرد: قطعاً چنین خواهد شد اما اینکه شیفت آرای اصولگرایان به سمت چه کاندیدایی باشد، نیازمند تحلیل‌های بیشتر در روزهای منتهی به انتخابات است...نماینده تهران با اعتقاد بر اینکه تخریب‌های صورت گرفته از سوی احمدی‌نژاد تاثیر منفی در ذهنیت عمومی جامعه و حامیان وی داشته است، ادامه داد: تاثیر منفی این سخنان را در دراز مدت بر شخصیت احمدی‌نژاد خواهیم دید."
البته باید در نظر داشت که آرای ضد انقلاب به کیسه ی احمدی نژاد اضافه میشود
/ 0 نظر / 23 بازدید